Kolostorrom a Margitszigeten
Ruins of a monastery


A Margitszigeten, a Nyulak-szigetén a XII. században a premontreiek, a XIII. században a ferencesek, kicsit később a domonkos rendi apácák építettek kolostort. Utóbbiaknál élt a szent királylány, akiről mai nevét kapta a sziget. A XII. században idetelepült premontreiek Szent Mihály templomát a legújabb korban rekonstruálták, maradványait rekonstruált római katolikus kápolnába foglalták. Közelében feküdt a kolostor, annak romjait 1923-ban tárták fel. A ferencesek gótikus templomát 1272-ben szentelték fel. A ma álló fal a nyugati homlokzat töredéke a hozzá csatlakozó torony maradványaival. A domonkos apácák XIII. századi gótikus temploma egyhajós volt, a XV. század végén alakították át utoljára szentélyét, oratóriumát. A sekrestye ablakai még román stílusúak. A templomtól délre állt a kolostor emeletes, négyszögletű tömbje, benne kerengő s abban kútház. A templom homlokzata előtt jobbra látható Árpád-házi Szent Margit sírkápolnája. A romokat 1838-tól több szakaszban tárták fel. Ma már csak konzerválásuk okoz gondot.

Address
Margitsziget ( Margaret Island )
District: 13th
City: Budapest
Hungary

GPS: N47 31.703 E19 03.050