Turul emlékmű
Turul monument


A várost őrző monumentális Turul-emlékmű Európa legnagyobb ércmadara, kiterjesztett szárnyainak fesztávolsága közel 15 méter. A millennium lázában készült Donáth Gyula kardot markoló koronás madara.Az emlékmű felállítására egy környei tanító tett javaslatot, a hivatalos szervek mellé álltak. Az ötlet alapja a legenda volt, amely szerint Árpád honfoglaló hadai a bánhidai síkon arattak győzelmet Szvatopluk morva fejedelem fölött. Az ismert festőművész, Feszty Árpád végül a vármegye közgyűlését is meg tudta nyerni, így létrejött az Emlékmű Bizottság. A Bizottság első feladata az anyagiak biztosítása volt, ezért körültekintő gyűjtőmunkába kezdett. 1896-ban megbízhatták Donáth Gyulát a művészi munkával és a Zellerin Rt.-t a műszaki kivitelezéssel. Az elapadó anyagi források miatt eredeti határidőre nem készült el a nagy mű, avatására jóval az ezredéves ünnepségek után, 1907-ben került csak sor. A lelkes hazai sajtó Európa legnagyobb szobraként aposztrofálta.Sorsa ezután sem volt zavartalan, többször megrongálták, megcsonkították. Amikor a rendszerváltás után új címert kapott Tatabánya, abba a város jelképeként a Turul került. A város új szimbólumát illett helyreállítani, így 1992 novemberében második avatása is megtörténhetett - a köztársasági elnök jelenlétében.

Address
Hill: Kő-hegy
Town: Tatabánya
Hungary

GPS: N47 35.323 E18 24.447