Hősök Kapuja
Heroes' Gate

Az 1936-ban Pogány Móric tervezésében épült kapu honvédszobrai (az élő és a halott katona) az I. világháború áldozataira emlékeztetnek, melyek Lőte Éva munkái 1937-ből. A boltív freskóit Aba-Novák Vilmos készítette. A művész három témát jelenített meg: a háborús emlékezést, a hősi halottak dicsőítését és Horthy Miklós elindulását Szegedről. Középen, fejjel a tér felé az ítélkező Krisztus mintegy 8 méteres alakját ábrázolta, lábainál a harsonás, ítélkező angyalok csoportjával. Jobbja felől a "Hit" allegóriáját festette meg, a szalagot tartó főangyalok hatalmas alakjaival, lejjebb az elesettekért gyertyát égető barátok csoportját, mellettük fiaikat sirató anyákat, akiknek fülébe örökké konduló lélekharang jajgat. Lejjebb katonasírok kerültek, és az ismeretlen hőst jelképező rohamsisakos mementó. A másik oldalon özvegyek és árvák csoportját az eskütevőkkel ábrázolta a művész. A dongaboltozat város felőli oldalának témája a "Tett" allegóriája, két főangyallal, a kormányzó lovas alakjával és a parancsra rohamra induló katonák zárt csoportjával. Erre az oldalra került, a keresztboltozaton a "montellói fa" képe, a tövében rémülten összebújó katonákkal. Vele szemben üveges szemű, halott katonák zárt rendben menetelnek a fakeresztes sírok felé. A Hit oldalán levő keresztboltozaton a "huszárroham" jelenete és a háború keresztjét vivő katonák megrázó víziója kapott helyet. A freskón 1945-ben előbb Horthy alakját fedték be, majd 1949-ben az egészet levakolták. Csak a millenniumra sikerült teljes egészében feltárni és helyreállítani az alkotást.

The Heroes' Gate was built by Móric Pogány in 1936. Reminding everibody to the victims of the First World War, an alive and a dead soldiers statues stand by Éva Lőte from 1937. Vilmos Aba-Novák in 1936 was assigned to make the painting of the fresco. The artist expresses the senselessness of the war and death by imagined scenes from the war and the Holy Bible.

Address
Square: Aradi vértamúk tere
Town: Szeged
Hungary

GPS: N46 14.842 E20 08.798